فریال احمدی

استادیار پایه -- گروه آموزشی مهندسی معماری

 

تحصیلات :

کارشناسی:

کارشناسی‌ارشد:

دکتری:

پست الکترونیک :

تلفن :

جهت دریافت رزومه اینجا کلیک کنید.